علمي پژوهشي مجله

مجله علمي پژوهشي

مجله پژوهشي علمي

پژوهشي علمي مجله

مجله پژوهشي علمي

Scientific Information Database

نمایه رایگان نشریات مجلات علمی پژوهشی کشورارائه رایگان متن کامل مقالات اولین و تنها بانک جامع و روز آمد نشریات علمی هر wwwsidir

مجله سلول و بافت Cell amp Tissue Journal

مجله سلول و بافت فصلنا علمی پژوهشی توسط گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اراک منتشر می شود این مجله دارای تاییدیه jctarakuacir

فصلنا علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی

فصلنا علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی research on addiction فصلنا مطابق نا ی شماره ی 513943 مورخ 13910227 کمیسیون نشریات علمی نشریات etiadpajohiir

1396/11/22 – Etiadpajohi

فصلنا علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی

فصلنا علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی فصلنا ی quotمدیریت بازرگانی دانشگاه تهران quot نشریه ای است علمی پژوهشی که با رسالت توسعه jibmutacir

1396/11/22 – Jibm.ut.ac.ir

نشریه علمی پژوهشی سالمند

Iranian Journal of Ageing نشریه علمی پژوهشی سالمند اثربخشی فعالیت جسمانی بر انعطاف پذیری شناختی و کمال گرایی سالمندانsalmandjuswracir

1396/11/22 – Salmandj

Hakim Research Journal فصلنا پژوهش حکیم

هیأت تحریریه مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم رسالت این نشریه را انتشار یافته های علمی و تحلیل هایی می داند که در افزایش hakimhbiir

1396/11/22 – Hakim.hbi.ir

مجله انتظار پایگاه اطلاع رسانی مجله انتظار

یکی از دستاوردهای مهم و با برکت مرکز تخصصی مهدویت تدوین و انتشار فصلنا علمی ترویجی 171انتظارموعود 187 است که به صورت تخصصی entizarir

1396/11/22 – Entizar.ir

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

نشست ارائه یافته های پژوهشی با عنوان quotشناسایی و تعین شایستگی های حرفه ای معلمان متناسب با اسناد تحولی آموزش و پرورش و اعتبار rieir

1396/11/22 – Rie.ir

دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

انتصاب دکتر صداقت انتصاب دکتر محمد مهدی صداقت استاد گروه حشره شناسی پزشکی دانشکده بهداشت به عنوان مشاور رییس مرکز مدیریت sphtumsacir

1396/11/22 – Sph.tums.ac.ir

فصلنا علمی پژوهشی مهندسی منابع آب

مجله مهندسی منابع آب به عنوان معتبرترین مجله علمی پژوهشی کشور از نظر ضریب تاثیر در بین مجلات آب و خاک و محیط زیست کشور بر اساس wejmiauacir

1396/11/22 – Wej.miau.ac.ir

Jct Etiadpajohi Sid Hakim Wej Rie Salmandj Jibm Sph Entizar

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *